Video novērošanas sistēmas • videonovērošana mājai un biznesam

 

 

 SMS vadība LTL-Acorn kamerām.

Svarīga informācija, kas jāņem vērā veicot kameras vadību izmantojot SMS:

 • Visas SMS komandas sākas ar simboliem LTL (ltl) [un beidzas ar simboliem AA (aa)]*

 • Visas komandas sastāv no divām daļām - komandas numura un mainīgā uzstādījumu lieluma.
  Komandas numurs beidzas ar "*", mainīgais uzstādījums beidzas ar "#".

 • Vienā reizē iespējams norādīt vairākas komandas, piemēram: 
  LTL01*0#02*2#06*S30#07*10A3Z#AA 
  tika norādīts: foto izšķirtspēja 1.3MP; PIR sensora intervāls 30sekundes; kameras nr.: 0A3Z.

 • Kameras SMS vadības iespēja ir jāaktivizē caur komplektā esošo programnodrošinājumu no datora. 

 • Ņemiet vērā, ka dēļ kameras darbības specifikas var paiet līdz pat 15 minūtēm līdz saņemat atbildes SMS
  (arī situācijās, ja kameras vadība ir aktivizēta visu diennakti).
  Nesūtiet atkārtotas SMS vai jaunas SMS ar komandām, ja vēl nav saņemta iepriekšējā atbildes SMS!

* ja saņemat atbildes SMS, ka komanda nepareiza, nelietojiet AA simbolus komandas beigās. Atstājiet "#" kā komandas nobeigumu.

 

Komandas nr. Mainīgais uzstādījumu lielums paraugs parauga skaidrojums
01 kameras režīms:
foto (0), video (1), foto + video (3)
01*1# Kamera turpmāk darbosies video režīmā.
02 attēla izšķirtspēja:
5MP (0), 12MP (1), 1.3MP (2)
02*1# Attēla izšķirtspēja tiek nomainīta uz 12MP.
03 video izšķirtspēja:
VGA(0), QVGA (1), 720P (2)
03*1# Video izšķirtspēja tiek nomainīta uz QVGA.
04 attēlu skaits uz katru kustības fiksēšananu:
1 foto (0), 2 foto (1), 3 foto (2)
04*2# Katrai kustības fiksēšanas reizei
tiek uzņemtas 2 fotogrāfijas
05 video garuma maiņa:
1-60 norāda video garumu sekundēs
05*59# Turpmāk video garums būs 59 sekundes.
06 PIR intervāla maiņa:
sākuma simbols S (s) vai M (m) norāda
vai sekojošie cipari ir sekundes vai
minūtes.
06*s30# Intervāls starp kustības fiksēšanas reizēm
turpmāk būs 30 sekundes.
07 Kameras nr. maiņa:
izslēgts (nav numura) (0), ieslēgts (1),
kameras nr. (ierakstiet simbolus)
07*1AbCD# Kameras nr. turpmāk būs 1AbCD.
08 PIR Kustību sensora jutīguma maiņa:
zema jutība (0), normāla (1), augsta (2),
izslēgts (3)
08*1# Turpmāk kustību sensoram būs zema jutība.
09 Laika zimogs uz attēla:
izslēgts (0), ieslēgts (1)
09*0# Turpmāk uz attēla nebūs laika zīmoga.
10 Sānu sensoru aktivizēšana / deaktivizēšana:
izslēgt (0), ieslēgt (1)
10*1# Tiek aktivizēti sānu sensori.
11 MMS režīma maiņa:
izslēgt MMS sūtīšanu (0), 
ieslēgt MMS sūtīšanu (1),
SMS sūtīšanas aktivizācija (2)
11*2# Tiek aktivizēta SMS sūtīšana.
12 2. telefona nr.  vai epasta pievienošana:
ievadiet telefona nr. vai epastu
(maksimums 48 simboli).
12*29123456# MMS vai SMS tiks sūtīts uz nr. 29123456
13 3. telefona nr.  vai epasta pievienošana:
ievadiet telefona nr. vai epastu 
(maksimums 48 simboli).
13*info@vns.lv# MMS vai SMS tiks sūtīts uz epastu
info@vns.lv
14 Epasta pievienošana:
ievadiet telefona nr. vai epastu 
(maksimums 48 simboli).
14*info@vns.lv# MMS tiks sūtīts uz epastu info@vns.lv
15 MMS sūtījumu limita uzstādīšana diennaktij:
nepiciešamais skaits vai bezlimita "0"
15*0# Attēli tiks sūtīti uz katru kustības
fiksēšanas reizi.
16 Laika sprīža fotografēšana:
izslēgts (0), ieslēgts (1), 
laika intervāls jānorāda sekojoši: 1h33m2s
16*1013302# Attēls tiks uzņemts reizi 1 stundā
33 minūtēs un 2 sekundēs
17 Taimera 1 uzstādīšana:
izslēgts (0), ieslēgts (1), 
laika intervāls jānorāda sekojoši: 1h33m2s
17*101330200# Fotogrāfija plkst. 1:33:02
18 Taimera 2 uzstādīšana:
izslēgts (0), ieslēgts (1), 
laika intervāls jānorāda sekojoši: 1h33m2s
18*101330200# Fotogrāfija plkst. 1:33:02
19 SMS atskaites laiks:
0-24h (tiek norādītas stundas),
nav limitu (0),
izslēgts (25)
19*25# SMS atskaites izslēgtas
60 Fotogrāfija pēc pieprasījuma:
izslēgts (0), ieslēgts (1)
60*1# Nosūtot šādu komandu kamera pretī
atsūtīs tikko uzņemtu fotogrāfiju.
(Ja ir aktivizēts SMTP, kamera
nosūtīs attēlu uz epastu)

12. un 13. komandas ir neaktīvas SMTP režīmā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklāma:

© 2007 SIA eMeM. www.VNS.lv pieejamo informāciju drīkst pārpublicēt, korekti norādot atsauci uz avotu.