Slēptās kameras - Video novērošanas sistēmas • videonovērošana mājai un biznesam

 

 

 


Galvenā Kameras Slēptās kameras

Saistībā ar slēpto video novērošanu:

Ārlietu ministrijas Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļa informē, ka 2009.gada 24.novembrī ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu", kuri nosaka precīzus kritērijus slēptām videonovērošanas kamerām. Kameras slēptai videonovērošanai vai videodokumentēšanai ir vadu un bezvadu videokameras un televīzijas kameras (izņemot mobilos telefonus un datoru kameras), kuras maskētas kā citi priekšmeti vai kuru izmērs ir 40 x 40 x 40 mm vai mazāks, vai kuru diametrs ir 25 mm vai mazāks, vai kuras aprīkotas ar adatas cauruma lēcu (pinhole lens).

Vienlaikus 2009.gada 15.aprīlī stājušies spēkā grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā, kuri nosaka aizliegumu fiziskajām personām iegādāties, glabāt un lietot iekārtas un ierīces audioinformācijas ieguvei slēptā veidā, iekārtas un ierīces slēptai videonovērošanai vai videodokumentēšanai, iekārtas un ierīces analogo, ciparu vai mobilo telekomunikāciju sarunu vai citas informācijas pārtveršanai no tehniskajiem līdzekļiem vai sakaru kanāliem slēptā veidā, iekārtas un ierīces slēptai iekļūšanai telpās, transportlīdzekļos vai citos objektos, kā arī iekārtas un ierīces operatīvās darbības pasākumu traucēšanai. Savukārt juridiskās personas ir tiesīgas glabāt, ražot, transportēt, realizēt, apkalpot, saņemt eksporta, importa, tranzīta un pārvietošanas licences visām augstākminētām ierīcēm, ja tām ir Iekšlietu ministrijas speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar šīm iekārtām.

    < nav preču > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklāma:

© 2007 SIA eMeM. www.VNS.lv pieejamo informāciju drīkst pārpublicēt, korekti norādot atsauci uz avotu.